BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ

 • Nghiệp vụ sư phạm
 • Quản lí giáo dục
 • Tiêu chuẩn chức danh
 • Chuyên viên các hạng
 • Tin học TT03, Tiếng anh A2, B1, B2
 • Nghiệp vụ báo chí
 • Quản lí đất đai, dự án
 • Xem thêm

  ĐÀO TẠO VĂN BẰNG

  Liên thông từ TC, CĐ lên Đại học các ngành Sư phạm (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) và ngoài sư phạm (Luật, Hành chính, Y dược,...)

  Văn bằng 2: Sư phạm tiểu học, mầm non, Tiếng Anh, Luật, Hành chính,...

  Thạc sĩ quản lí giáo dục, Luật, Kinh tế

  Xem thêm
  © 2020 www.edlead.edu.vn. All rights reserved | Web Design www.cmBliss.com


  0397772382
  1
  Bạn cần hỗ trợ?