GIỚI THIỆU CHUNG

Viện đào tạo EDLEAD (Leading Education) được sáng lập bởi các chuyên gia giáo dục, đến từ các trường đại học uy tín của Việt Nam.

Mục lục

  Viện đào tạo EDLEAD (Leading Education) là đơn vị giáo dục được sáng lập bởi các chuyên gia giáo dục, đến từ các trường đại học uy tín hàng đầu của Việt Nam.
  Sứ mạng: Dẫn dắt và thúc đẩy sự phát triển giáo dục của Việt Nam theo tinh thần hội nhập và sáng tạo.
  Hợp tác: Viện Đào tạo EDLEAD có quan hệ hợp tác với hơn 10 trường đại học Uy tín của Việt Nam về các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Hành chính công, Xây dựng, Kinh doanh nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn các ngành nghề trong xã hội.
  Hiện nay, Viện đào tạo EDLEAD đang phối hợp với các trường Đại học Sư phạm tập trung triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhằm chuẩn hóa trình độ và văn bằng chứng chỉ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục mầm non và phổ thông theo các quy định mới nhất của ngành giáo dục.

  Tuyên ngôn: UY TÍN - TRÁCH NHIỆM - TRUNG THỰC  Tags:


  Bài viết khác

  Lĩnh vực Đào tạo và Bồi dưỡng

  Lĩnh vực Đào tạo và Bồi dưỡng

  Viện Đào tạo EDLEAD có quan hệ hợp tác với hơn 10 trường đại học Uy tín của Việt Nam về các lĩnh vực Giáo dục, Y tế,

  02/12/2020

  © 2020 www.edlead.edu.vn. All rights reserved | Web Design www.cmBliss.com


  0397772382
  1
  Bạn cần hỗ trợ?