Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh khóa học nghiệp vụ quản lý bậc Tiểu học - THCS - THPT

Thông báo tuyển sinh khóa học nghiệp vụ quản lý bậc Tiểu học - THCS - THPT

Viện đào tạo Edlead tuyển sinh khoá học nghiệp vụ quản lý bậc Tiểu học - THCS - THPT

12/12/2020

Thông báo tuyển sinh nghiệp vụ quản lý giáo dục giáo dục mầm non

Thông báo tuyển sinh nghiệp vụ quản lý giáo dục giáo dục mầm non

Thông báo tuyển sinh nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non

12/12/2020

Đào tạo giáo viên dạy kĩ năng sống

Đào tạo giáo viên dạy kĩ năng sống

Viện Đào tạo EDLEAD thông báo mở lớp đào tạo giáo viên dạy kĩ năng sống    

08/12/2020

Thông báo khai giảng khóa học Giáo dục đặc biệt

Thông báo khai giảng khóa học Giáo dục đặc biệt

Viện Đào tạo EDLEAD thông báo tuyển sinh khóa học Giáo dục đặc biệt

07/12/2020

Thông báo Khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên hạng II, hạng III tháng 12 theo TT40/2020 (mới)

Thông báo Khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên hạng II, hạng III tháng 12 theo TT40/2020 (mới)

Viện Đào tạo EDLEAD thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho các giảng viên

07/12/2020


© 2020 www.edlead.edu.vn. All rights reserved | Web Design www.cmBliss.com


0397772382
1
Bạn cần hỗ trợ?